1) Kąt przyległy do kąta o mierze 53 stopnie ma miarę:

a) 37 stopni b) 47 stopni c) 127 stopni d) 307 stopni

2) Trójkąt można zbudować z odcinków o długościach :

a) a = 7 cm , b= 5 cm , c=14 cm b) a=12 cm , b=16 cm , c=29 cm

c) a = 5 cm , b=7 cm , c=20 cm d) a=4 cm , b= 4 cm , c=3 cm

3) Kąty w trójkącie mogą mieć miary :

a) a = 30 stopni , b= 40 stopni , c=20 stopni b) a=35 stopni , b=15 stopni , c=50 stopni.
c) a = 40 stopni , b = 60 stopni , c=80 stopni d) a= 80 stopni, b=120 stopni, c=160 stopni

4) Dwa kąty w trójkącie mają miary : 50 stopni i 80 stopni.Trójkąt ten jest trójkątem :

a) prostokątnym b)rozwartokątnym c) różnobocznym d) równoramiennym

5)Dany jest trójkąt o polu 120 cm kwadratowych.Wysokość opuszczona na ten bok o długości 20 cm jest równa :

a) 6 cm b) 100 cm c) 12 cm d) 30 cm

6) Czworokąt wypukły ,który ma boki równej długości i dwa kąty rozwarte jest :

a) latawcem b)rombem c) kwadratem d) prostokątem

7) Jaki to wielokąt w którym suma miar wszystkich kątów wewnętrznych jest równa 1440 stopni?

a) ośmiokąt b) dziewięciokąt c) dziesięciokąt d) szesnastokąt

8) Ile wynosi suma miar wszystkich kątów wewnętrznych dwudziestokąta?

a) 3240 stopni b) 6480 stopni c) 3600 stopni d) 1800 stopni

9) Jaka jest obojętość sześcianu,którego pole powierzchni całkowitej wynosi 600 cm kwadratowych?

a) 10 cm sześciennych b) 100 cm sześciennych c) 1000 cm sześciennych d) 100 000 cm sześciennych

3

Odpowiedzi

2009-12-19T17:24:29+01:00
Tylko na niektóre, ale zawsze coś. ;)

1. c
3. c
4.d
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T17:26:37+01:00
2009-12-19T17:32:51+01:00