Wyjaśnij, co łączy ze sobą te dwie nazwy: Westerplatte i Wieluń.

Gdzie i kiedy rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej. Kto dowodził wojskami polskimi oraz jaki był wynik tej bitwy.

Wyjaśnij dlaczego bitwę pod Wizną nazywa się w polskiej historiografii "polskimi Termopilami"?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T17:39:01+01:00
Westerplatte i Wieluń to dwie miejscowoście na które napadły Hitlerowskie Niemcy, są to miasta symbole wybuchu II WŚ.

Największa bitwa kampanii wrześniowej to bitwa nad Bzurą - 9 - 22 września 1939 r., dowódzcą był gen. Tadeusz Kutrzeba i Władysław Bortnowski.
Bitwa była zgóry przegrana. Jej rezultatem były tysiące zabitych i rannych po obu stronach frontu. Bez względu na wynik stanowiła piękny przykład heroicznej miłości do Ojczyzny.

2009-12-19T18:49:12+01:00
Westerplatte uważa się, że zostało zaatakowane przez III Rzeszę jako pierwsze o 4:45. Jednak to kilkanaście minut wcześniej zbombardowano Wieluń- miasto w... centralnej! Polsce.

NAjwiększą bitwą wojny obronnej września 1939r. była bitwa nad Bzurą. 9-18 września 1939r. Wojskami polskimi dowodził gen. Tadeusz Kutrzeba. Wojska polskie zostały częściowo rozbite, częściowo cofnęły się na południe.

obrona Wizny 7-10 września. Dowodził mjr Władysław Raginis. Dysproporcja pomiędzy wojskami polskimi a niemieckimi była ogromna! 40:1. DOwódca powiedział: albo wygram, albo zginę tutaj." Tak też było. Podobnie jak pod Termopilami żołnierze polscy walczyli do ostatniego.
2009-12-19T21:16:59+01:00
Westerplatte i Wieluń;w tych miejscowościach napadły hitlerowskie Niemcy, te miasta są symbolami wybuchu II Wojny Światowej.

jest to bitwa nad Bzurą (kiedy nie wiem;/) dowodził gen.Bitwa była przegrana.

Ma ona dobry przykład miłości do Ojczyzny.Było tam wiele zabitych po dwóch stronach.