6. Silnik Carnota o temperaturze chłodnicy 300 K pobiera ze źródła 4 razy więcej ciepła niż wynosi wartość wykonanej pracy. Sprawność silnika i temperatura źródła ciepła wynoszą: .... / 25%, 400 K /

7. Silnik Carnota w każdym cyklu pracy oddaje do chłodnicy 400 J ciepła. Temperatura źródła i chłodnicy wynoszą 300 K i 600 K. Praca użyteczna i ciepło pobrane ze źródła w jednym cyklu wynoszą: ... /400 J; 800 J /

8. Temperatura źródła ciepła silnika Carnota wynosi 273°C, natomiast temperatura jego chłodnicy ma wartość 0°C. Silnik ten w jednym cyklu pobiera 1 kJ energii i wykonuje pracę użyteczną o wartości: ... /500 J /

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T19:59:23+01:00
6. T₂=300K
Q₁=4W
η=W/Q₁
η=W/4W
η=¼×100%=25%
η=[T₁-T₂]/T₁
η=1-T₂/T₁
T₂/T₁=1-η
T₁=T₂:[1-η]
T₁=300K:0,75
T₁=400K
7.Q₂=400J
η=[Q₁-Q₂]/Q₁
η=1-Q₂/Q₁
Q₁=Q₂/[1-η]
η=[T₁-T₂]/T₁
η=50%
Q₁=800J
Q₁-Q₂=W
W=400J
8.T₁=273+273=546K
T₂=273K
η=[T₁-T₂]/T₁
η=50%
Q₁=1000J
η=W/Q₁
W=ηQ₁
W=500J
2 5 2