Odpowiedzi

2009-12-19T17:56:05+01:00
Krąg kulturowy
Z Wikipedii

W etnologii termin oznaczający obszar występowania jednego lub więcej cech lub elementów kulturowych, niekoniecznie ze se sobą powiązanych.
Jedno z podstawowych pojęć szkoły kulturowo-historycznej , zaproponowane w znaczeniu Kulturkomplex kompleks kulturowy przez Leo Frobeniusa. Pojęcie to zostało stworzone przez Fritza Graebnera i B. Ankermana w 1905 i oznaczało ono ,,określony kompleks elementów kulturowych charakterystyczny dla pewnego ograniczonego obszaru.Według Wilhelma Schmidta stanowił on zespół zjawisk powiązanych ze sobą funkcjonalnie.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-19T17:57:36+01:00
Krąg kulturowy
W etnologii termin oznaczający obszar występowania jednego lub więcej cech lub elementów kulturowych, niekoniecznie ze se sobą powiązanych.