Proszę o pomoc

Dwa gołębie pocztowe których prędkości względem powietrza są jednakowe wyruszyły jednocześnie z miejscowości A i B odległych od siebie o l=300 km i spotkay się po t=2,5h. ppdczas lotu wiał wiatr z miejscowości A w kierunku miejscowości B 5 m/s
a) Oblicz prędkośc gołębi względem powietrza i ziemi
b)W jakiej odległości od A nastąpiło spotkanie
c)ie czasu leciał gołab z A do B i z B do A

Z góry dzieki

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T18:04:40+01:00
A) (V +Vwiatru)t + (V-Vpowietrza)=l
2vt=l
v=l/2t
v=60km/h - prędkość gołębi względem ziemi

b) (v +vpowietrza)t= 195 km - odległośc od położenia A - miejsce spotkania

c) gołąb z A do B:
(v + vw)t=l
t=l/(v+vw)
t= około 4 godzin

gołąb z B do A:

t=l/(v-vw)
t= około 7godzin
5 1 5
2009-12-19T22:19:59+01:00
Po pierwsze: gołębie zaczęły wędrówkę znajdując się 300 km od siebie...
Po drugie: wiatr nie ma żadnego wpływu na wzajemne stosunki gołębi... tzn. jednemu z nich wiatr pomaga zwiększając jego prędkość, a drugiemu przeszkadza dokładnie tyle samo, ile pomaga pierwszemu

Przyjmijmy: v prędkość gołębia bez wiatru

v + 5m/s - prędkość gołębia lecącego z wiatrem w stosunku do ziemiii
v - 5m/s - prędkość gołębia lecącego pod wiatr

gołębie zbliżają się do siebie z prędkością:
v + 5m/s + v - 5m/s = 2v

Ta prędkość odpowiada prędkości, którą pokonamy 300km w 2,5h, czyli
2v = 300km / 2,5h = 120km/h
czyli
v = 60km/h
Zatem prędkość gołębia w powietrzu to 60km/h
Prędkości gołębi względem ziemii to 55 i 65 km/h

Spotkanie nastąpiło 65km/h * 2,5h kilometrów od A, czyli 162,5 km

Czas lotu z A do B to 300km / 65 ≈ 4,62 h

Czas lotu z B do A to 300km / 55 ≈ 5,45 h


12 3 12
Wg mnie trochę inaczej.
Bo 5 m/s to 18km/h wwięc v gołębi to 60+18 i 60-18