Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T07:45:31+01:00


siedlisko – zespół abiotycznych warunków w jakich życie dany organizm

nisza ekologiczna – to przestrzeń, w obrębie której środowisko umożliwia osobnikowi utrzymanie się przy życiu

Czynniki środowiskowe, które oddziałują na organizmy i odwrotnie, dzielimy na:

a) biotyczne – oddziaływania między organizmami (tj. konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo)

b) abiotyczne – czynniki fizyczne i chemiczne środowiska (tj. temperatura, wilgotność, kwasowość gleby czy wody, zasolenie wód

prawo minimum Liebiga – każdy czynnik, którego jest najmniej działa ograniczająco na dany organizm, np. wzrost rośliny może być ograniczony przez niedobór światła

prawo tolerancji Shelforda – nadmiar jak i niedobór niektórych czynników może działać ograniczająco

tolerancja ekologiczna – organizmy mają zdolność przystosowania się do zmian danego czynnika

zakres tolerancji – zakres zmienności czynnika, w którego obrębie organizm może żyć

Niektóre gatunki mają wąski zakres tolerancji na dany czynnik , inne – szeroki. Wąski zakres tolerancji określa się przedrostkiem steno, szeroki zakres tolerancji – przedrostkiem eury (np. gatunki o wąskim zakresie tolerancji termicznej określa się jako stenotermiczne, gatunki o szerokim zakresie tolerancji termicznej – jako eurytermiczne). Wąski zakres tolerancji przy niskich wartościach danego czynnika określa się przedrostkiem oligosteno, zaś wąski zakres tolerancji przy wysokich wartościach danego czynnika – przedrostkiem polisteno, np. gatunki zimnolubne o wąskim zakresie tolerancji termicznej określa się jako oligostenotermiczne, zaś gatunki ciepłolubne o wąskim zakresie tolerancji termicznej – jako polistenotermiczne.

Zakres tolerancji na dany czynnik może zmieniać się wraz ze zmianami wartości innych czynników środowiska np. zakres tolerancji termicznej stałocieplnych zwierząt lądowych zmienia się wraz ze zmianami wilgotności powietrza, zaś zakres tolerancji zasolenia u zwierząt morskich zmienia się wraz ze zmianami temperatury wody morskiej.

Biowskaźniki(organizmy wskaźnikowe) – gatunki o wąskiej tolerancji zmian czynników ekologicznych, występujące w siedliskach o określonym natężeniu poszczególnych czynników, tak iż z występowania ich wnioskować można o warunkach środowiska; mają duże znaczenie w rolnictwie i leśnictwie; ułatwiają ocenę produktywności gleby, a także zanieczyszczenia środowiska

6 2 6