Zd1
Ułóż dialog z Panem Bogiem, który przychodzi i kieruje do Ciebie słowa: ,, Prorokiem dla Twojej klasy wstawiam Cię.
zd2
1) Następcy Apostołów.(7)
2) Nazywamy go ojcem wierzących.(7)
zd3
Ułóż modlitwę o przymnożenia łaski wiary.
zd4
Napisz jak rozumiesz słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pobytu w Jerozolimie 23 marca 2000r.

,, my, chrześcijanie, uznajemy, iż żydowska spuścizna religijna należy ściśle do naszej wiary". < jesteście naszymi starszymi braćmi w wierze>.
zd5
wskaż wartości prowadzące do wewnętrznego nawrócenia.
zd6
Wpisz skojarzenia związane ze słowem NAWRÓCENIE.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:27:36+01:00
Zad. 2
2) ABRAHAM
zAD.6
Nawrócenie- powrót do Pana Boga, odnalezienie właściwej drogi