Zadanie.1Rozwiąz układy równan
a) 2x+4y=3
3x+6y=5
b)Jedna druga x +jedna trzecia y = 18
Jedna druga = dwie trzecie y
c) x+y=150
jedna trzecia x + dwie siódme y=46
d) x-150= y+150
jedna czwarta x=y
e) x+y=45
x-y=25

f) 2(y-1)=x-1
y+5=x

g) t1+t2=4,5
16*t1+68t2=50

2

Odpowiedzi

2009-12-19T18:44:06+01:00
A) 2x+4y=3 /*3
3x+6y=5 /*(-2)

6x+12y=9
-6x-12y=-10

0=-1
uklad sprzeczny

b)Jedna druga x +jedna trzecia y = 18 /*(-2/1)
dwie trzecie y = Jedna druga

-2 x-dwie trzecie y=-36
dwie trzecie y=jedna druga

-2 x=35,5 /:(-2)
x= -35,5 /2d) x-150= y+150
jedna czwarta x=y

x-y=300
1/4x=y

x-1/4x=300
3/4x=300 /*4
3x=1200 /:3
x=400
y=300+400=700


e) x+y=45
x-y=25

2x=70/:2
x=35
y=45-35
y=10


f) 2(y-1)=x-1
y+5=x

2y-x=2-1
y-x=-5

-x+2y=1 /*(-1)
-x+y=-5

x-2y=-1
-x+y=-5

-y=-6 /:(-1)
y=6
x=5+y
x=5+6
x=11


g)x+y=4,5
16x+68y=50

x=4,5-y
16(4,5-y)+68y=50

x=4,5-y
72-16y+68y=50

x=4,5-y
52y=22

x=4,5-y
y=0,423

x=4,5-0,423
y=0,423

x=4,077
y=0,423
2009-12-19T18:55:36+01:00
A)
2x+4y=3 /*-3
3x+6y=5 /*2

-6x-12y=-9
6x+12y=10
--------
0=1 (układ sprzeczny)

b)
1/2x +1/3y = 18 /*-6
1/2=2/3y /*6

3x+2y=108
4y=3

WTF? (może mi na prywatną wiadomośc napiszesz co tam miało byc:) bo chyba coś pomyliłeś)

c)
x+y=150
1/3 x + 2/7 y=46 /* 21

x+y=150 /*-6
7x+6y=966

-6x-6y=-900
7x+6y=966
---------------
x=66
y=150-66

x=66
y=84

d)
x-150= y+150
1/4 x=y /*4

x-y=300
x=4y

4y-y=300
x=4y

3y=300
x=4y

y=100
x=400

e)
x+y=45
x-y=25
--------
2x=70
x=35

x=35
y=45-35

x=35
y=10

f)
2(y-1)=x-1
y+5=x

2y-2=x-1
y+5=x

2y-x=1
y-x=-5 /-

2y-x=1
-y+x=5
---------
y=6
x=5+6

y=6
x=11

g)
t1+t2=4,5
16*t1+68t2=50

zróbmy sobie tak:
t1=x
t2=y

a więc
x+y=4,5
16x+68y=50

x=4,5-y
16(4,5-y)+68y=50

x=4,5-y
72-16y+68y=50

x=4,5-y
52y=22

x=4,5-y
y=0,423

x=4,5-0,423
y=0,423

x=4,077
y=0,423