Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T18:54:56+01:00
W Polsce, zgodnie z konstytucją, władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Obie te izby parlamentu, jeśli obradują razem, mają status Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję, odbiera przysięgę od nowo wybranego Prezydenta i podejmuje uchwałę o postawieniu Prezydenta przed Trybunałem Stanu.
2 3 2
2009-12-19T19:07:40+01:00
2. Francja.System partyjny.

Źródła prawa.

Podstawowe zasady konstytucyjne.

Prawa podstawowe.

Referendum.

System wyborczy.

Podstawowe założenia systemu rządowego.

Prezydent.

Rząd i premier.

Parlament.

Sądownictwo konstytucyjne.

Władza sądownicza.

Struktura terytorialna.3. Hiszpania.

System partyjny.

Źródła prawa.

Podstawowe zasady konstytucyjne.

Prawa podstawowe.

System wyborczy.

Podstawowe założenia systemu rządowego.

Parlament.

Monarcha.

Rząd i premier.

Sądownictwo konstytucyjne.

Władza sądownicza.

Państwo regionalne. Państwo a regiony.4. Niemcy.

System partyjny.

Źródła prawa.

Podstawowe zasady konstytucyjne.

Prawa podstawowe.

System wyborczy.

Podstawowe założenia systemu rządowego.

Bundestag i Bundesrat.

Prezydent.

Rząd i kanclerz.

Sądownictwo konstytucyjne.

Władza sądownicza.

Państwo federalne. Związek a kraje.5. Stany Zjednoczone Ameryki.

System partyjny.

Źródła prawa.

Podstawowe zasady konstytucyjne.

Prawa podstawowe.

System wyborczy.

Podstawowe założenia systemu rządowego.

Prezydent.

Administracja centralna.

Kongres.

Sąd Najwyższy.

Państwo federalne. Unia a stany.


6. Szwajcaria.

System partyjny.

Źródła prawa.

Podstawowe zasady konstytucyjne.

Prawa podstawowe.

Instytucje demokracji bezpośredniej.

System wyborczy.

Podstawowe założenia systemu rządowego.

Parlament.

Rada federalna.

Sądownictwo konstytucyjne.

Władza sądownicza.

Państwo federalne. Konfederacja a kantony.


7. Włochy.

System partyjny.

Źródła prawa.

Podstawowe zasady konstytucyjne.

Prawa podstawowe.

Instytucje demokracji bezpośredniej.

System wyborczy.

Podstawowe założenia systemu rządowego.

Prezydent.

Rząd i premier.

Parlament.

Sądownictwo konstytucyjne.

Władza sądownicza.

Struktura terytorialna. Państwo regionalne.


8. Zjednoczone Królestwo.

System partyjny.

Źródła prawa.

Podstawowe zasady konstytucyjne.

Prawa podstawowe.

System wyborczy.

Podstawowe założenia systemu rządowego.

Parlament.

Monarcha.

Rząd i premier.

Władza sądownicza.

Struktura terytorialna.
1 1 1