1. Oblicz masę 2 moli AgCl. Ile czasteczek tego związku znajduje się w 2 molach.
2.Oblicz, jaką objętość wyrażoną w decymetrach sześciennych zajmuje w warunkach normalnych 6,9978* 10do potegi 24 czasteczek metanu CH4.
3.Obliczyć , ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 40 g siarczku miedzi(I)

1

Odpowiedzi

2012-11-24T23:38:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
M AgCl=143,5g/mol
1mol AgCl ---- 143,5g
2mole AgCl ---- xg
x = 287g

1mol AgCl ---- 6,02*10^23 cząst.
2mole AgCl ---- x cząst.
x = 12,04*10^23 cząst.

2)
22,4dm3 CH4 ---- 6,02*10^23 cząst.
x dm3 CH4 ------- 69,978*10^23 cząst.
x = 260,38dm3 CH4

 

3)

mS=32u

mCu2S=160u

2Cu + S ---> Cu2S

32g S ----- 160g Cu2S

xg S ------- 40g Cu2S

x = 8g S