4zadania abcd

17.Wiadomo ze miejscami zerowymi trójmianu kwadratowego sa x₁=-2 x₂=5 Ponadto wykres przechodzi przez punkt A(1;-1) Funkcja ta okreslona jest wzorem
a)y=1/6x²-½x-5/3
b)y=1/9x²-⅓x-10/9
c)y=1/12x²-1/4x-5/6
d)y=1/16x²-3/16x-5/8
19.Zbiorem wartosci funkcji y=½x²-4x jest przedział
a)(-8;+∞)
b)(-2;+∞)
c)(2;+∞)
d)(8;+∞)
20.DO wykresu trójmianu kwadratoego y=ax²+bx-3 nalezy punkt A(4;-3) i jednym z miejsc zerowych jest liczba 3. Wzor tej funkcji ma postac
a)y=-x²-4x-3
b)y=x²+4x+3
c)y=x²-4x+3
d)y=-x²+4x-3
21.Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej jest liczba -1.Wykres przechodzi przez punkt A(0;2) To wzór
b)y=-2x²-4x-2
d)y=-2x²+4x-2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T23:38:11+01:00
4zadania abcd

17.Wiadomo ze miejscami zerowymi trójmianu kwadratowego sa x₁=-2 x₂=5 Ponadto wykres przechodzi przez punkt A(1;-1) Funkcja ta okreslona jest wzorem
a)y=1/6x²-½x-5/3
b)y=1/9x²-⅓x-10/9
c)y=1/12x²-1/4x-5/6
d)y=1/16x²-3/16x-5/8
19.Zbiorem wartosci funkcji y=½x²-4x jest przedział
W=(p,q)
yw=q=f(p)
p=-b/2a
p=4/1=4
g=1/2*4²-4*4=8-16=-8
ramiona w górę
a)(-8;+∞)

20.DO wykresu trójmianu kwadratoego y=ax²+bx-3 nalezy punkt A(4;-3) i jednym z miejsc zerowych jest liczba 3. Wzor tej funkcji ma postac
-3=16a+4b-3 /*3
0=9a+3b-3 /*(-4)

-9=48a+12b-9
0=-36a-12b+12
-----------------
-9=12a+3
12a=-12
a=-1
3b=3+9
3b=12
b=4
y=-x²+4x-3
d)y=-x²+4x-3

21.Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej jest liczba -1.Wykres przechodzi przez punkt A(0;2) To wzór

b)y=-2x²-4x-2
d)y=-2x²+4x-2
nie ma tu tego wzoru, bo powinien mieć c=2
oraz 0=a-b+2
b-a=2
więc a lub c
1 1 1