Odpowiedzi

2009-09-13T23:55:43+02:00


Jeśli ma jedno miejsce zerowe to delta wynosi 0

Δ=0 a=1,b=c, c=c
Δ=b²-4ac
Δ=c²-4×1×c
Δ=c²-4c
Δ=0 więc c²-4c=0
c(c-4)=0
c=0∨c=4
2 5 2