1 Oblicz wysokośc graniastosłupa o objętości 450cm3 którego podstawa jest romb o przekątnych 6cm i 10cm

2 Olbicz w litrach objętość sześcianu którego pole powiechni jednej sciany jest równe 144cm2

3. Do prostopadłościnu basenu o wymiarach 20m 15, 3m wlano wodę wypełniając 2/3 jego objętości. Ile m3 znajduje sie w basenie. Ile to litrów?

3

Odpowiedzi

2009-12-19T19:25:50+01:00
2009-12-19T19:25:58+01:00
1.Obliczmy wys. ze wzoru na objętość(a*b*h)
Podstawiamy liczby które znamy -> 6cm*10cm*h=450
h=7,5cm
2.Najpierw musimy wyliczyć bok.
Pierwiastkujmy 144cm2 i wychodzi 12cm
Teraz podnosimy do sześcianu i wychodzi 1728cm3=1,728dm3
1dm3=1l
Więc objętość tego sześcianu wynosi 1,728l.
3.Objętość całkowita tego basenu to:
20*15*3=900m3
Skoro jest wypełnione tylko 2/3 wysokości więc wody jest:
900m3*(2/3)=600m3
600m3=600000dm3 1dm3=1l -> W tym basenie jest 600000l.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T19:27:15+01:00
1 V=Pp*H
450= d₁*d₂/2 *H
450=6*10/2 *H
450=30*H /:30
450/30=H
15cm=H

2. V=a³

Pściany=144cm²
144=a²
a=12

V=12³
V=1728cm³
1728cm³=1,728litra


3.V=15*3*20
V=900m³

900*⅔=x
x=600m³

600m³=600000litrów