Proszę o pomoc:) które z poniższych związków zaliczysz do związków organicznych a które do nieorganicznych:
masło,
kwas solny,
kwas mlekowy,
tlenek żelaza(III),
tlenek węgla(II),
acetylen,
amoniak,
węglan magnezu,
tlenek węgla(IV),
metan,
poliacetylen,
dekan,
kwas siarkowy(VI),
cukier,
siarczan(IV)magnezu,
chlorek sodu,
woda,
olej jadalny,
tlenek wapnia,
propan,
wodorotlenek sodu,
siarczek ołowiu(II),
polichlorek winylu,
azotan(V)amonu,
etylen,
kwas cytrynowy,
butan,
mocznik,
soda oczyszczona,
kalcyt,
białko,
anhydryt.

1

Odpowiedzi

2009-12-19T19:32:47+01:00
Masło- org
kwas solny- nieorg
kwas mlekowy- org
tlenek żelaza(III)-niorg
tlenek węgla(II)-nieorg
acetylen-org
amoniak-nieorg
węglan magnezu- nieorg
tlenek węgla(IV)-nieorg
metan-org
poliacetylen-org
dekan- org
kwas siarkowy(VI)- nieorg
cukier-org
siarczan(IV)magnezu-nieorg
chlorek sodu-nieorg
woda-niorg
olej jadalny-org
tlenek wapnia-nieorg
propan-org
wodorotlenek sodu-nieorg
siarczek ołowiu(II)- nieorg
polichlorek winylu-org
azotan(V)amonu-nieorg
etylen-org
kwas cytrynowy-org
butan-org
mocznik-org
soda oczyszczona-nieorg
kalcyt-nieorg
białko-org
anhydryt-nieorg
4 5 4