Odpowiedzi

2009-12-19T19:41:37+01:00
A) 16 i 3/7
b)10
c)3/7
d)5/8
e)105/56
f)9 i 5/8
g)-4 i 17/30
h)12,22
i)-5,32
j)-2,66
k)80
l) -0,14
Poproszę o 5 gwiazdek i najlepsza
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T19:54:18+01:00
A) 3₇²×5=²⁸₇×₁⁵=¹⁴⁰₇=20
b)-4₆¹×(-2₅²)=-₆²⁵×(-¹²₅)=³⁰⁰₃₀=10
c)2¹₇:5=¹⁵₇:⁵₁=¹⁵₇×¹₅=¹⁵₃₅=³₇
d)5
3¹₈=5:3¹₈=⁵₁:²⁵₈=⁵₁×⁸₂₅=⁴⁰₂₅=⁸₅=1³₅
e)5⁵₆:3¹₉=³⁵₆:²⁸₉=³⁵₆×⁹₂₈=¹⁰⁵₅₆=1⁴⁹₅₆
f)6⁷₈+2³₄=6⁷₈+2⁶₈=8¹³₈=9⁵₈
g)-7⁸₁₅+2⁵₆=-7¹⁶₃₀+2⁶₃₀=-7¹⁶₃₀-(-2⁶₃₀)=-5¹₃
h)8,23+3,99=12,22
i)-7,6+2,92=-7,6-(-2,92)=-4,68
j)3,8×(-0,7)=-2,66
k)4,8:0,06=80
l)0,42:(-3)=-0,14

w przykładzie d) 5 jest tak jakby nad kreską ułamkowa a 3¹₈ pod
¹₂ - 1-nad kreska ułamkową, a 2 pod kreską ułamkową
1 5 1