Odpowiedzi

2009-12-19T20:29:37+01:00
Pozytywne skutki imigracji ludności
-kraj, do którego ludność imigruje zyskuje siłę roboczą
-zyskuje przyrost rzeczywisty ludności
zetknięcie się wielu kultur i ras
1. Obniżenie stopy bezrobocia
2. Poprawa warunków życia ludności.
3. Inwestowanie zarobionych za granica pieniędzy.
4. Wzrost dostępu do usług.
5. Przywożą do kraju cenne nowe doświadczenie
6. Uczą się życia w obcej kulturze.
negatywne:
-wzrost rodzimego bezrobocia,
-napięcia społezne,
agresja wobec cudzoziemców
1. Deficyt rak do pracy w ważnych dla społeczeństwa obszarach.
2. Rozpad rodzin, który następuje w wyniku długotrwałej nieobecności małżonka.
3. Ne edukacji w Polsce skorzystają inne państwa.
4. Niż demograficzny w polaczeniu z emigracja zarobkowa młodych pracowników może doprowadzić do problemów w utrzymywaniu powiększającej się grupy emerytów i rencistów.
5. Młodzi, wykształceni zamiast pomnarzać dochód narodowy Polski , pracują i płaca podatki w innym państwie.
6. Osoby emigrujące nie powiększają Polskiego BKP, wiec tempo jego wzrostu spadnie.
7. Emigracja zmniejszają liczbę ludzi zdolnych do pracy wymusza wzrost plac a co za tym idzie wzrost cen.

pozdroo;d
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T20:34:13+01:00


Pozytywne
1. Obniżenie stopy bezrobocia
2. Poprawa warunków życia ludności.
3. Inwestowanie zarobionych za granica pieniędzy.
4. Wzrost dostępu do usług.
5. Przywożą do kraju cenne nowe doświadczenie

Negatywne:
-wzrost rodzimego bezrobocia,
-napięcia społezne,
agresja wobec cudzoziemców

Ne edukacji w Polsce skorzystają inne państwa.

Niż demograficzny w polaczeniu z emigracja zarobkowa młodych pracowników może doprowadzić do problemów w utrzymywaniu powiększającej się grupy emerytów i rencistów.

Osoby emigrujące nie powiększają Polskiego BKP, wiec tempo jego wzrostu spadnie.

Emigracja zmniejszają liczbę ludzi zdolnych do pracy wymusza wzrost plac a co za tym idzie wzrost cen.

4 5 4