Prawo stałości składu stwierdza, że każdy związek chemiczny ma ściśle określony skład. Czy słuszne będzie twierdzenie odwrotne: określonemu składowi (procentowemu) odpowiada ściśle określony związek chemiczny? Uzasadnienie zilustrować przykładami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:11:25+01:00
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia o prawie stałoście składu jest oczywiście fałszywe.

Jako przykład można posłużyć się alkenami.

Weźmy C2H4, %C= 24g/28g x 100%= 85,7%
C4H8 %C= 48g/56g x 100%= 85,7%
C7H14 %C= 84g/98g x 100%= 85,7%

i tak we wszystkich alkenach.