5. John Dalton, jeszcze przed opracowaniem teorii atomistycznej, odkrył prawo stechiometryczne, zwane prawem stosunków wielokrotnych: jeżeli dwa pierwiastki tworzą ze sobą kilka związków chemicznych, to ilości masowe jednego pierwiastka przypadające na tę samą ilość drugiego pierwiastka pozostają do siebie w stosunku nie¬wielkich liczb całkowitych. Wykazać słuszność tego prawa na przykładzie tlenków miedzi oraz tlenków azotu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T09:11:58+01:00
Tlenki miedzi

tlenek miedzi I
Cu2O
miedz jest 1 wartosciowa a tlen IIwart musza byc 2 atomy miedzi na1 tlenu

tlenek miedziII
CuO
oba pierwiastki w stosunku stechimetrycznym

azot
tlenek azotu I
N2O
tak jak w przypadku miedzi

tlenek azotu II NO
jak przy Cu

tlenek azotu IV
NO2
na atom azotu przypada 2 atomu tlenu zeby byly w stosunku stehiometrycznym
1 1 1