Siarczan(IV) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126 g lego związku otrzymano 62 g tlenku sodu i 64 g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek masowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu, jeżeli wiadomo, że w tlenku sodu stosunek masowy sodu do tlenu wynosi 23 : 8, a w dwutlenku siarki stosunek masowy siarki do tlenu wynosi 1:1. Odp: Na:S:O = 23:16:24

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T23:36:51+01:00
Najpierw napiszmy reakcję

Na2SO3 (126g)---> Na20 (62g)+ SO2(64g)


Na2O - stosunek sodu do tlenu = 23/8, więc

62g= 31 części(jakby części 23+8)
x = 23cz ( liczba części sodu)

x= 46g- tyle jest sodu w Na2O
y= 62g-46g= 16g- tyle tlenu w Na2O

SO2- stosunek siarki do tlenu 1:1, więc gdy substancji tej jest 64g, to wiadomo, że musi być po równo- 32g S i 32g tlenu.

Teraz z prawa zachowania masy, wiemy, że masa substratów= masie produktów. więc liczymy ile jest sodu, siarki i tlenu w produktach( tyle samo będzie w Na2SO3) ( o ile zgadza się stechiometrycznie, a zgadza się gdyż Masa molowa Na2SO3= 126g, czyli tyle ile się rozłożyło)

dochodzimy do tego, że masa sodu to 46g, masa siarki 32g i masa tlenu 48g
Mamy więc stosunek Na:S:O= 46:32:48 podzielimy przez 2 i wychodzi
23:16:24. Pozdrawiam
4 4 4