Węglan wapnia jest związkiem wapnia, węgla i tlenu. Podczas rozkładu 25 g węglanu wapnia otrzymano 14 g tlenku wapnia i 1 1 g dwutlenku węgla. Obliczyć stosu¬nek masowy wapnia do węgla i tlenu w węglanie wapnia, wiedząc, że w tlenku wapnia stosunek wapnia do tlenu wynosi 5 : 2, a w dwutlenku węgla stosunek węgla do tlenu wynosi 3 : 8. Odp:Ca:C:O = 10:3:12

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T00:24:30+01:00
Reakcja:

CaCO3 (25g) ---> CaO (14g)+ CO2 (11g)

CaO- stosunek masy wapnia do masy tlenu= 5:2

14g Ca0- 7 części
m wapnia- 5 części

m wapnia= 10g
m tlenu= 14g-10g= 4g

CO2- stosunek masy węgla do masy tlenu= 3:8

11g CO2- 11 części
m węgla- 3 części

m węgla= 3g
m tlenu= 11g-3g= 8g

W produktach mamy więc 10g wapnia, 3g węgla i 12g tlenu

Prawo stałości składu mówi, że masa substratów= masie produktów.
Więc stosunek Ca:C:O wygląda następująco 10:3:12

Pozdrawiam :)
12 4 12