Odpowiedzi

2009-12-19T20:51:31+01:00
*Wodorotlenki to związki chemiczne w których cząsteczka zbudowana jest z metalu i grup wodorotlenkowych OH.

kilka przykładów wodorotlenków
NaOH- wodorotlenek sodu, zasada sodowa, ług sodowy
Ca(OH)2- wodorotlenek wapnia, zasada wapniowa
Al(OH)3- wodorotlenek glinu
KOH- wodorotlenek potasu, zasada potasowa, ług potasowy
Ba(OH)2- wodorotlenek baru, zasada barowa
Fe(OH)3- wodorotlenek żelaza (III)
Sn(OH)4- wodorotlenek cyny (IV)

*Wodne roztwory wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie nazywamy zasadami.

*Wodne roztwory wodorotlenków sodu lub potasu o stężeniu większym bądź równym 40% nazywamy ługami.

Zadanie 1: Podaj nazwę wodorotlenku i oblicz jego masę cząsteczkową/molową.
Pb(OH)4
LiOH
Sr(OH)2

Wodorotlenki powodują zmianę barwy wskaźników:
papierek uniwersalny (lakmusowy) - niebieski/zielony *w zależności od papierka*
oranż metylowy- pomarańczowy
fenoloftaleina- malinowy
wywar z czerwonej kapusty- zielony (seledynowy)

Zadanie 2: Ile gramów wodorotlenku wapnia znajduje się w 150g 3% wody wapiennej.
(rozpisujesz stężenie, podstawiasz dane i zaznaczasz pod substancją szukaną, wyliczasz x i wychodzi 4,5g)
Zadanie 3: Czy roztwór otrzymany przez rozpuszczenie:
a) 40g NaOH w 80g wody
b) 25g KOH w 15g wody
można nazwać ługiem?
*a) masa substancji to 40g, masa roztworu 80g+40g=120g; obliczasz Cp=ms*100%/mr-ru; wychodzi 33,3%
b)masa substancji to 25g, masa roztworu 25g+15g=40g; obliczasz Cp=ms*100%/mr-ru; wychodzi 62,5%*

Reakcje:
tlenek metalu(metal z 1 lub 2 grupy z wyjątkiem Be) + H2O -> zasada
np. BaO + H20 -> Ba(OH)2
metal(metal z 1 lub 2 grupy z wyjątkiem Be i Mg) + H20 -> zasada + H2
np. 2 K + 2H2O -> 2KOH +H2

Zadanie 4: Ile gram wodoru wydzieli się w wyniku reakcji 2g Ca z H20?(wynik:0,1g)
Zadanie 5: Ile gram NaOH można otrzymać po wrzuceniu 2,3g Na do H2O?(wynik: 4g)
Zadanie 6: Wrzucono 4g wapnia do wody. Ile wodoru wydzieliło się w tej reakcji?(wynik: 0,2g)
(jeśli masz pytania do tych zadań to napisz wiadomość)

co do kwasów to są tylko ich wzory, których musisz się nauczyć na pamięć oraz metody otrzymywania tj.
a)kwasy beztlenowe otrzymujemy w wyniku rozpuszczenia w wodzie odpowiedniego gazu
np. H2S(gaz) + H2O -> H2S (ciecz)
H2 +S -> H2S (gaz)
b)kwasy tlenowe otrzymujemy w wyniku reakcji tlenku kwasowego z wodą
tlenek kwasowy + H20 -> kwas tlenowy
np. N205( tlenek kwasu azotowego (V) ) + H20 -> 2 HNO3

Kwasy H2SO4 oraz HNO3 zmieniają barwę wskaźników na:
fenoloftaleina- nie zmienia barwy, czyli pozostaje bezbarwna
papierek uniwersalny- różowy/czerwony
oranż metylowy-czerwony
1 5 1