5zadan abcd

24. Zbiorem wszystkich rozwiazan rownania kwadratowego ⅓x²-2x=0 jest
a){0;6}
b){0;1/6}
c){0;3/2}
d){0;2/3}
25.Zbiorem wszystkich rozwiazan rownania kwadratowego
(4x-1)²-4=0 jest
a){5/4;3/4}
b){3/4;-1/4}
c){-1/4;5/4}
d){1/4;3/4}
26.Równanie 2x⁴+x²=0
a)ma 1 rozwiazanie
b)ma 2
c)ma 3
d)ma 4
27.Zbiorem wszystkich rozwiązań 2x⁴-x²-1=0 jest
a)(√2/2;-√2/2)
b)(1;-1)
c)(√2/2;1)
d)(-√2/2;√2/2;1-1
28. Zbiorem wszystkich rozwiazań nierównosci -2x²+9x-9<0 jest
a)(-∞;-3)U(-1½;+∞)
b)(1½;3)
c)(-1½;-3)
d)(-∞;1½)U(3;+∞)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:11:42+01:00
5zadan abcd

24. Zbiorem wszystkich rozwiazan rownania kwadratowego ⅓x²-2x=0 jest
⅓x²-2x=0
x(⅓x-2)=0
x=0∨⅓x-2=0
x=0∨⅓x=2
x=0∨x=6
a){0;6}

25.Zbiorem wszystkich rozwiazan rownania kwadratowego
(4x-1)²-4=0 jest
(4x-1)²=4
I4x-1I=2
4x-1=2 ∨4x-1=-2
4x=3 ∨4x=-1
x=3 /4 ∨ x=-1/4
b){3/4;-1/4}

26.Równanie 2x⁴+x²=0
x²(2x²+1)=0
x=0
a)ma 1 rozwiazanie, ale jest to pierwiastek dwukrotny

27.Zbiorem wszystkich rozwiązań 2x⁴-x²-1=0 jest
x²=t, t≥0
2t²-t-1=0
Δ=1+8=9, √Δ=3
t₁=1 ∨t₂<0 odpada(zał.)
x²=1
x=1 ∨x=-1
b)(1;-1)

28. Zbiorem wszystkich rozwiazań nierównosci -2x²+9x-9<0 jest
Δ=81-72=9,√Δ=3
x₁=3 ∨x₂=3/2 ramiona paraboli w dół
d)(-∞;1½)U(3;+∞)
2009-12-19T21:22:40+01:00
24.
1/3x(x-6)=0
odp a)
25.
(4x-1)^2=4
4x-1=2 lub 4x-1=-2
x=3/4 lub x=-1/4
odp b)
26.
2x^2(x^2 +1/2) = 0
x=0 jeden pierwiastek podwójny
odp a
27 podstawiamy x^2=t
2t^2 - t -1 =0
Δ=1+8=9
√Δ = 3
t = 1 lu t =-1/2 drugie rozwiązanie odrzucamy
x^2=1
stąd x = 1 lub x= -1
odp b
28.
2x^2-9x+9>0
√Δ=√81-4*2*9=√9=3
x= 6/4=1i1/2 x=3
ramiona paraboli skierowane ku górze zatem
odpowiedź d