24. Zbiorem wszystkich rozwiazan rownania kwadratowego ⅓x²-2x=0 jest
a){0;6}
b){0;1/6}
c){0;3/2}
d){0;2/3}
25.Zbiorem wszystkich rozwiazan rownania kwadratowego
(4x-1)²-4=0 jest
a){5/4;3/4}
b){3/4;-1/4}
c){-1/4;5/4}
d){1/4;3/4}
26.Równanie 2x⁴+x²=0
a)ma 1 rozwiazanie
b)ma 2
c)ma 3
d)ma 4
27.Zbiorem wszystkich rozwiązań 2x⁴-x²-1=0 jest
a)(√2/2;-√2/2)
b)(1;-1)
c)(√2/2;1)

2

Odpowiedzi

2009-12-19T20:56:44+01:00
2009-12-19T21:22:15+01:00