1 Podaj przykłady występowania zjawiska napięcia powierzchniowego

2 Uzupełnij tabelę,wpisując odpowiedni zwór i jednostkę

Gęstość jaki ma symbol i zwór i jednostkę
Masa jaki ma symbol i wzór i jednostkę
Objętość jaki ma symbol i wzór i jednostkę

3 Podaj przykłady rozszerzalności cieplnej ciał.

4 Mierząc trzykrotnie siłomierzem wartość siły potrzebną do przesuwania klocka po ławce uczeń otrzymał następujące wyniki: 2,8N;2,7N;
2,6N.Oblicz średnią wartość tych pomiarów.Przeanalizuj przyczyny niepewności pomiaru

2

Odpowiedzi

2009-12-19T21:03:02+01:00
1. Nartnik wodny poruszający się po powierzchni wody

2.
Gęstość d d=m/V d=kg/m^3
Masa m m=d*V m=kg
Objętość V V=m/d V=m^3

3. - kable wysokiego napięcia zimą są napięte, natomiast latem "zwisają" luźno
- przerwy pomiędzy torami kolejowymi, stworzone w celu wydłużalności się torów latem

4. (2,8N + 2,7N + 2,6N)/3 = 2,7N
Przyczyną niepewności pomiaru jest zmienna siła użyta przez ucznia. (tego zadania nie jestem pewien)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:22:27+01:00
Ad1.
-podnoszenie się lub opadanie cieczy w wąskich rurkach, tzw. kapilarach
-utrudnione zanurzanie w cieczy ciał niepodatnych na zwilżanie tą cieczą
Ad2.
gęstość- symbol V wzór d=m/v jednostka kg/m³
masa- symbol m wzory są różne np. m=d*V, m=F/a jednostka kg
objętość- symbol p wzór p=m/v jednostka m3
Ad3
-połączenia szyn kolejowych i stalowe konstrukcje mostów wymagają stosowania szczelin
-Kable telefoniczne i elektryczne w instalacjach napowietrznych zmieniają swą długość, co powoduje ich zwisanie.
-balon zwiększa swoje rozmiary i może pęknąć, gdy z zimnego otoczenia przyniesiemy go do ciepłego pokoju.
Ad. 4
2,8N+2,7N+2,6N=8,1
8,1N/3=2,7N
Średnia wartość wynosi 2,7N
4 2 4