Odpowiedzi

2009-12-19T20:54:59+01:00
Schizma, czykli rozłam w kościele...
W 1517 roku zbuntował się marcin Luter... wywiesił 97 tez na kościele (katedrze) w Wittenberdze. utworzył się wtedy nowy odłam katolicyzmu- prtestancyzm. i to chyba tyle jak ma być krótko.. :)
pozdrawiam
2009-12-19T21:08:39+01:00
W 1517r. Marcin Luter zbuntował się przeciw kosciolowi. utworzył się wtedy protestancyzm.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T22:49:23+01:00
31 października 1517 roku Marcin Luter wygłosił w Wittenberdze 95 tez. Wydarzenie to zapoczątkowało ruch reformacyjny, który miał na celu odnowę chrześcijaństwa.