W miejsce kropek tylko wpisac
Wodorotlenek wapnia jest substancją......o barwie....... . Jest ........... rozpuszczalny w wodzie. Zmieszany z wodą tworzy ..........., zwaną ............. wapiennym. Służy ona m.in.do(2 zastosowania)................................ Gdy .......wodorotlenku wapnia opadnie na dno, powstaje .................. ciecz, zwana........, będąca nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie.Powietrze wydmuchiwane z płuc do zebranej cieczy powoduje jej.............Jest to reakcja pozwalająca wykryć obecność.........Wapno gaszone zmieszane z piaskiem i z wodą tworzy............. stosowaną w ................. . W wodorotlenek wapnia otzrymuje sie w reakcji tlenku wapnia, zwanego potocznie..............., z wodą.Reakcje te nazywa sie............
dzieki;]

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:09:55+01:00
1.żrącą i drażniącą.
2,białej
3.słabo
4.ciecz
5. mlekiem wapiennym
6.dezynfekcji
7.bielenia wnętrz
8.klarowna ciecz
9.wodą wapienną
10.mętnienie
11.węglanu wapnia
12.zaprawę murarską
13. w budownictwie
14.wapnem palonym
15.gaszeniem wapna
4 3 4
2009-12-19T21:11:42+01:00
Wodorotlenek wapnia jest substancją żrącą o barwie białej. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Zmieszany z wodą tworzy ciecz, zwaną mlekiem wapiennym. Służy ona m.in.do(2 zastosowania) środek dezynfekcyjny do bielenia wnętrz mieszkań, zwalczania szkodników w sadownictwie. Gdy zawiesina wodorotlenku wapnia opadnie na dno, powstaje klarowna ciecz, zwana wodą wapienną, będąca nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie.Powietrze wydmuchiwane z płuc do zebranej cieczy powoduje jej mętnienie.Jest to reakcja pozwalająca wykryć obecność węglanu wapnia.Wapno gaszone zmieszane z piaskiem i z wodą tworzy zaprawę murarską stosowaną w budownictwie. W wodorotlenek wapnia otzrymuje sie w reakcji tlenku wapnia, zwanego potocznie.wapnem palonym, z wodą.Reakcje te nazywa sie gaszeniem wapna
2 4 2
2009-12-19T21:12:54+01:00
Wodorotl. wapnia jest subst. żrącą o barwie białej. jest słabo rozpuszczalny w wodzie. zmieszany z wodą tworzy ciecz zwaną mlekiem wapiennym. służy ona m.in. do dezynfekcji, bielenia ścian.Gdy zawiesina wodorotl. wapnia opadnie na dno, powstaje klarowna ciecz zwana wodą wapienną, będącą nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie. powietrze wdmuchiwane (...)powoduje jej mętnienie, (...)pozwalająca wykryć obecność węglanu wapnia.
wapno gaszone (...) zaprawę murarską stosowaną w budownictwie
(...) wapnem palonym
(...) gaszeniem wapna

nie chciało mi się przy końcu pisać całego. ;P
1 2 1