Ile energii należy dostarczyć,aby kawałek ołowiu o objętości 20cm³ stopić,jeżeli jego temperatura początkowa wynosiła 12 (stopni Celcjusza)? Brakujące dane znajdują się w odpowiednich tabelach na końcu książki.

Ołów : 130 J : kg razy Stopień Celcjusza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:16:51+01:00
Temperatura topnienia ołowiu: 327,5 st. C
Gęstość ołowiu: 11,34 g/cm^3

20cm^38*11,34 g/cm^3 =226,8g = 0,2268 kg
327,5 - 12 = 315,5
E = 130 J/(kg * st .C) * 0,2268 kg * 315,5 st. C
E = 9302,202 J
7 2 7