Proszę o zrobienie tego zadania, dam najlepsze!!
Imagine you are a student at your dream school. Prepare a description of the school for a new student. Include three of these points:
* lessons and lesson times
* breaks
* canteen and other facilities
* after-school activities

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T12:52:19+01:00
Nie wiem czy o to chodziło ale mam nadzieje ze pomoglam. This school is great. is huge it looks like a fairy tale. lessons are 45 minutes every day I have 6 lessons I finish at 15.30
the breaks go out for fresh air near the school is a huge courtyard where all the students run around and have fun. at 10 20 we go to the cafeteria for lunch. there is a machine with hot drinks and other sweet. there are classes in the classrooms, plastic wheel, sport and dance. the circle dance attendance along with 3 other girls in class. I learned a great many interesting steps ...


ta szkoła jest super . jest ogromna wygląda jak z bajki . lekcjie trwają 45 minut co dziennie mam 6 lekcji kończę o 15.30
na przerwach wychodzę na świeże powietrze koło szkoły jest olbrzymię podwórko na którym wszyscy uczniowie biegają i się bawią . o godzinie 10. 20 idziemy na stołówkę na drugie śniadanie . jest tam urządzenie z ciepłymi napojami i drugie ze słodyczami. są też zajecia po za lekcyjne, kółko plastyczne, sportowe i taneczne. na kółko taneczne uczęszczam wraz z 3 koleżankami z klasy. jest super nauczyłam się wiele ciekawych kroków...
1 1 1