Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:26:05+01:00
Cecha charakterystyczna: potrójne wiązanie węgiel - węgiel

wzór ogólny: CnH₂n-₂

Wiązanie potrójne; nierównocenność trzech par elektronowych tworzących wiązanie;
jedno wiązanie jest typu sigma - ma charakter wiązania pojedynczego w alkanach w związku z czym trudno go rozerwać; dwa pozostałe to wiązania typu pi - wiązania nietrwałe, łatwe do rozerwania - dlatego alkiny łatwo ulegają reakcjom chemicznym. (są bardziej reaktywne od alkenów).

właściwości fizyczne acetylenu:
· gaz
· bezbarwny
· bezwonny
· lżejszy od powietrza
· nie rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w innych rozpuszczalnikach organicznych;
· ze względu na to że w podwyższonej temperaturze zachodzi wybuchowy rozkład acetylenu przechowuje się go po rozpuszczeniu w acetonie

HOMOLOGI
- alkiny są homologami, tzn. różnią się od siebie przynajmniej o jedną grupę CH2

Nazwy alkinów są tworzone z nazw odpowiednich alkanów. Z nazwy alkanu posiadającego ten sam szkielet węglowy usuwa się końcówkę "-an" i dodaje końcówkę "-yn" (lub "-in"), przed którą umieszcza się lokant, wskazujący przy którym atomie węgla występuje potrójne wiązanie.

Pierwsze 9 alkinów w szeregu homologicznym to:
etyn, propyn, butyn, pentyn, heksyn, heptyn, oktyn, nonyn oraz dekin