Odpowiedzi

2009-12-19T21:23:31+01:00
Bohaterem wiersza i podmiotem lirycznym jest szatan. Cechuje go:
posiadanie władzy nad przyrodą i jej żywiołami,
ma wielką potęgę, ale jest bezsilny,
osoba cierpiąca nie może wszystkiego ziścić. Nudzi się on na świecie. Uosobienie śmierci.

Występują tu symbole biblijne:
-upadły anioł,
-syn jutrzenki,
-uosobienie zła.
Pragnie on zniszczyć świat i raj. Podniosła forma utworu. Świadczą o tym, długie rozbudowane zdania, epitety i porównania. Zauważamy ekspresjonizm i syntezę sztuk. Chce ukazać przez to słabość i nikłość władzy, smutek oraz tragizm Lucyfera. Zestawienie różnych obrazów. Surrealizm oraz symbol. Lucyfer to symbol zła, a Bóg dobra. Odnajdujemy tu elementy schopenhaueryzmu, dekadentyzm.. Lucyferowi słońce nie okazuje czci. Uosobienie zła to poczucie człowieka w danym momencie dziejowym. O wpływ nad człowiekiem ciągle walczy Bóg i szatan. Człowiek to pionek.

Schopenhaueryzm- przejawiał się brakiem wiary w szczęście i dobro ludzkie. Życie człowieka nie ma sensu, a samo pojęcie szczęścia jest wymysłem abstrakcyjnym, utworzonym przez pragnienie i tęsknoty ludzkie. Człowiek został stworzony po to, aby cierpieć, rozpaczać, a podejście do świata przejawia się sceptyzmem, pesymizmem.

Dekadentyzm- to ruch artystyczny oraz światopogląd, który był głęboko przekonany o upadku kultury i jej tradycji z powodu rozwoju cywilizacji. Totalna niechęć do istnienia, wyczerpanie ideologii.
3 5 3
2009-12-19T21:33:14+01:00
Bohaterem wiersza i podmiotem lirycznym jest szatan. Cechuje go:
posiada władzę nad przyrodą i jej żywiołami ma wielką potęgę, ale jest bezsilny.
Osoba cierpiąca nie może wszystkiego ziścić. Nudzi się on na świecie. Uosobienie śmierci i ohydy.

Występują tu symboliki biblijne:
-upadły anioł
-syn jutrzenki
-uosobienie zła
-Pragnie on zniszczyć świat i raj. Podniosła forma utworu. Świadczą o tym, długie rozbudowane zdania, epitety i porównania. Zauważamy ekspresjonizm i syntezę sztuk. Chce ukazać przez to słabość i nikłość władzy, smutek oraz tragizm Lucyfera. Zestawienie różnych obrazów. Surrealizm oraz symbol. Lucyfer to symbol zła, a Bóg dobra. Odnajdujemy tu elementy shopenhaueryzmu, dekadentyzm i nitcheanizm. Lucyferowi słońce nie okazuje czci. Uosobienie zła to poczucie człowieka w danym momencie dziejowym. O wpływ nad człowiekiem ciągle walczy Bóg i szatan. Człowiek to pionek.
21 4 21