Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:50:30+01:00
A²+b²=c²
a)3 i 5
3²+5²=x²
9+25=x²
34=x²
x=√34

b)1 i √2
1²+(√2)²=x²
1+2=x²
x²=3
x=√3

c)√2 i √3
(√2)²+(√3)²=x²
2+3=x²
x²=5
x=√5

d)3 i 6
3²+6²=x²
9+36=x²
45=x²
x=√45 = 3√5

e)2 i 6
2²+6²=x²
4+36=x²
40=x²
x=√40= 2√10

f)5 i 10
5²+10²=x²
25+100 = x²
125=x²
x=√125=5√5
2009-12-19T21:52:40+01:00
A) 3² + 5² = x²
9 + 25 = x²
34=x² /√
x=√34

b) 1² + √2² = x²
1 + 2 = x²
3 = x² / √
x= √3

c) √2² + √3² = x²
2 + 3 = x²
5 = x² / √
x=√5

d) 3² + 6² = x²
9 + 36 = x²
45 = x² /√
x = √45 = √9×5 = 3√5

e) 2² + 6² = x²
4 + 36 = x²
40 = x² /√
x= √40 = √10×4 = 2√10

f) 5² + 10² = x²
25 + 100 = x²
125 = x²/ √
x=√125 = √25×5 = 5√5
2009-12-19T23:27:09+01:00
A)3 i 5
3²+5²=c²
9+25=c²
34=c²
c=√34
b)1 i √2
1²+ √2=c²
1+2=c²
3=c²
c=√3
c)√2² +√3²=c²
2+3=c²
5=c²
c=√5

d)3²+ 6²=c²
9+36=c²
45=c²
c=3√5
e)2²+ 6²=c²
4+36=c²
40=c²
c=2√10
f)5²+10²=c²
25+100=c²
125=c²
c=5√5