Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:51:58+01:00
Pomocna będzie tu długość euklidesowa.

Przykładowo rozwiążę jeden przykład, reszta powinna pójść Ci gładko.

a) |AB|
√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²=√(2-(-1))²+(7-3)²=√9+16=√25=5

b) współrzędne wektora to różnica x-owych i y-kowych współrzędnych, np.

AB = [x₂-x₁,y₂-y₁] = [3,4]

Dodając wektory, dodajemy ich współrzędne x-owe do x-owych, y-kowe do y-kowych