Odpowiedzi

2009-04-01T19:04:13+02:00
Pwyc.=(120/360) pi * 6^2=12 pi[/tex]
Pole wycinka jest równe polu powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy r i tworzącej l (która jest jednocześnie promieniem wycinka koła (l=6), czyli
pi r l=12 pi
pi r * 6=12 pi
r=2

szukamy jeszcze wysokości
H=√(l^2-r^2)=√(36-4)=4√2
Obj=(1/3) pi r^2 H
Pcałkowite= pi r^2 + pi * r * l