Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T21:52:41+01:00
Ojczyzna-to dla danej osoby kraj zamieszkania lub urodzenia lub panstwo z ktorego pochodza jej przodkowie
naród-to zbiorowosc ludzka o wsolnych dziejach i pochpdzeniu
2009-12-19T21:55:36+01:00
OJCZYZNA
kraj urodzenia, pochodzenia, przodków , z którym człowiek identyfikuje się poprzez język, tradycję kulturową i obszar terytorialny; zamieszkany przez współrodaków;pojęcie o. było nadużywane przez systemy totalitarne, imperia kolonialne i religie ; obecnie na skutek upadku imperiów kolonialnych i ruchu separatystycznego mniejszości narodowych, regionów historycznych i ziem pogranicza, idea o., rozumianej jako państwo, traci na znaczeniu.

naród- zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród. Stanowi przede wszystkim wspólnotę idei i emocji, toteż pierwszym warunkiem jego ukształtowania się jest istnienie jednej lub wielu ideologii narodowych, tj. takich, których celem jest mobilizacja możliwie dużej części populacji, uznanej za naród, do obrony jego — tak lub inaczej zdefiniowanych — interesów.