A)W dyskotece było x chłopców i dwa razy więcej dziewcząt. Liczba osób w dykotece:
b)Asia ma x lat. Jej siostra jest od niej młodsza o trzy lata, a brat jest dwa razy młodszy od Asi. Łączna liczba lat rodzeństwa:
c)Do sklepu dostarczono trzy skrzynki owoców. W pierwszej było a kg owoców, w drugiej b kg owoców, a w trzeciej połowa tego co w pierwszej i drugiej. Łączna liczba kg owoców dostarczonych do sklepu:
d)Liczba dwucyfrowa, w której cyfra dziesiątek stanowi 25% cyfry jedności x:
e)Liczba trzycyfrowa, w której liczba jedności stanowi 20% cyfry setek y, a cyfrą dziesiątek jest zero:
f)Liczba czterocyfrowa, w której cyfra tysięcy stanowi 120% cyfry jedności z, cyfra setek jest 5 razy mniejsza od cyfry jedności, a cyfra dziesią tek jest o 2 razy większa od cyfry jedności:

1

Odpowiedzi

2009-12-19T22:34:02+01:00
A)2x
b)x+x-3+x/2=2½x-3
c)a+b+½a+½b=1½a+1½b