Odpowiedzi

2009-12-19T22:52:54+01:00
A) (x+1)²+y²=1
b) (x-4)²+(y+3)²=1/4
c) x²+y²=16
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T22:57:03+01:00
A)
s(-1,0) r=1
a = -1, b = 0, r = 1

(x -a)^2 + (y -b)^2 = r^2
(x +1)^2 + ( y -0)^2 = 1^2
(x +1)^2 + y^2 = 1

d) s(4,-3) r=1/2
a = 4, b= -3 , r = 1/2
(x -a)^2 + (y -b)^2 = r^2
(x +4)^2 + ( y +3)^2 = (1/2)^2
(x +4)^2 + ( y +3)^2 = (1/4)

e) s(0,0) r=4
a = 0 , b = 0, r = 4
(x -a)^2 + (y -b)^2 = r^2
(x- 0)^2 + (y -0)^2 = 4^2
x^2 + y ^2 = 16

Ten ostatni przykład to szczególny okrag, któtego środek lezy w poczatku układu wspólrzednych S= (0,0)