Kula o masie 160 g. została rzucona w górę z prędkością początkową 72 km/h.Oblicz wysokość maksymalnego wzniesienia? Po jakim czasie kula spadnie na ziemię? Oblicz energię kinetyczną w momencie, gdy kula znajdowała się w połowie maksymalnego wzniesienia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T23:22:33+01:00
Energia kinetyczna na poczatku wynosi:
E(k) = mV^2 /2 = 0,15kg * (20 m/s)^2 /2 = 30J

Na maksymalnej wysokosci caal Ek zamienia sie w energie potencjalna:
Ek = Ep = mgh => h = Ek/mg = 30J / (0,15kg * 10 m/s^2 ) = 20m

Czas wznoszenia i spadania jest taki sam, czyli dla ulatwienia mozna policzyc czas spadania:
S = gt^2 / 2 => t = pierw(2S/g) = pierw(2*20m / 10m/s^2) = pierw(4s^2) = 2s

Calkowity czas wznoszenia i spadania to 2*2s = 4s

W polowie maksymalnego wzniesienia energia kinetyczna jest rowna polowie energii kinetycznej na poczatku czyli 15J, poniewaz energia potencjalna w polowie wysokosci jest rowna polowie energii potencjalnej na maksymalnej wysokosci.