Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T23:54:29+01:00
Z lewej strony stworzyć można trójkąt równoboczny i wyjdzie że x to 2*6√3=12√3
Mamy jedno ramie. I liczymy lewą część podstawy
(12√3)²=b²+(6√3)²
432=b²+108
b²=324
b=18
Liczymy prawą stronę. Narysowałem trójkąt równoboczny.
h=6√3
Wiemy ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego, że:
h=(a√3):2
6√3=(a√3):2
12√3=a√3
a=12
Dzielimy a na dwa i mamy prawą stronę trapezu. 12:2=6
Liczymy ramię z pitagorasa
y²=6²+(6√3)²
y²=36+108
y²=144
y=12
Liczymy cała podstawę. 9+6+18=33
Liczymy POle
P=½*h*(krótka podstawa+długa podstawa)
P=½*6√3*(33+9)=3√3*42=126√3≈126*1,73=217,98 [j²]
Ob=33+9+12+12√3=54+12√3≈54+12*1,73=54+20,76=74,76 [j]
2009-12-19T23:55:57+01:00
2 wysokosci trapezu utworzą prostokat o bokach 9cm i 6√3cm i 2 Δ prostokatne
lewy Δ: z własności kąta 30⁰ widzisz.że ramię trapezy = 12√3cm, a kawełek podstawy= h Δ równobocznego o boku =12√3
ten kawałek podstawy=x
x=a√3:2=12√3√3:2=18cm
prawy Δ: h trapezy to h Δ równobocznego
6√3=a√3:2,,, czyli a=12cm= drugie ramie trapezu
kawałek dolnej podstawy=y i = ½ ramienia -wynika to z własności kąta 30 i 60⁰
obwód trapezu=9+12√3+18+9+6+12=54+12√3cm=6(9+2√3)cm
pole=½(a+b)h=½(9+33)×6√3=126√3cm²
pozdrawiam
2009-12-20T00:06:34+01:00
Obwód : 2*9 + 2*12 + 2*6 = 54
Pole : (9 + (6+6+9)) / 2 * 6√3 =15*6√3