Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T01:12:39+01:00
Oznaczmy odległość między chłopcami jako x, a odległość między chłopcem będącym na wysokości 120 cm a ziemią jako y.
Korzystając z funkcji trygonometrzycznych, wiemy, że 120/y = sin 30. Czyli 120/y = 1/2, z czego wynika, że y =240cm.
Następnie korzystając z twierdzenia Talesa układamy równanie:
200/x+240 = 120/240
Mnożąc to na krzyż otrzymujemy 48000 = 120x + 28800
I wyliczamy x = 160 cm
4 5 4
2009-12-20T01:14:46+01:00
400(długość calej gorki)-240(dlugosc gorki od chlopaka nizej)=1601 5 1
2009-12-20T01:26:52+01:00
Mniejszy trójkąt:
180⁰-150⁰=30⁰
sin30⁰=120/x
1/2=120/x
x=240 m-tyle ma pierwszy do samego dołu

większy trójkąt:

sin30⁰=200/x
1/2=200/x
x=400m- tyle ma ten drugi(który jest wyżej) do zjazdu do dołu

Różnica między nimi wynosi więc: 400m-240 m=160m
1 5 1