Wilgotnością drewna nazywamy stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna całkowicie suchego. Przyjęto podawać wilgotność drewna w procentach. Ich liczbę (w) obliczamy za pomocą wzoru w= M-m/m razy 100, gdzie M oznacza masę drewna wilgotnego, a m- masę drewna całkowicie suchego. Wyznacz M w zależności od m i w. Zapisz kolejne przekształcenia wzoru.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T09:48:17+01:00
W = M - m/m razy 100
wm = (M - m)100
wm = 100M - 100m
100M = wm + 100m
100M = m(w + 100)
M = m(w + 100)/100
24 4 24