Odpowiedzi

2009-12-20T10:18:23+01:00
Król: Głową państwa pełniąca funkcje reprezentacyjne, panuje, ale nie rządzi państwem, Jest osobą zwołującą posiedzenie parlamentu.

Parlament:

Izba Gmin: Początkowo kadencja trwała 3 lata ale po 1694 roku zostało zmienione na 7 lat, a potem od 1911 roku na 5 lat. Ma prawo inicjatywy ustawodawczej, pełni funkcję kontrolną wobec rządu , pod koniec 19w.przejęła wpływ na skład i politykę rządu.
Izba Lordów: Wyodrębniła się z Rady Królewskiej, Członkowie byli z nominacji króla. W okresie republiki została zniesiona. W 17 w. miała wpływ na obsadę i politykę rządu. Miała pełnić funkcję sądu administracyjnego, Mogła także czasowo wstrzymać uchwalenie ustaw, pełni funkcję kontrolną wobec rządu.

Rząd: Jest władzą rzeczywistą, kierowaną przez premiera, który jest liderem parti posiadający większość w parlamencie. . Premier przedstawia skład swojego gabinetu i ponosi odpowiedzialność konstytucyjną. Wotum nieufności dla ministra skutkuje dymisją całego gabinetu.

Charakterystyka Republiki Rzymskiej

Tutaj ładnie jest opisany ustrój ;)
http://www.sciaga.pl/tekst/41473-42-ustroj_republiki_rzymskiej

Państwo powstałe w starożytnym Rzymie, istnieje od 509p.n.e. do 27 p.n.e. Początkiem republiki można nazwać upadek króla Tarkwiniusza Pyszneg, a za koniec przyjęcie tytułu "Augusta" Przez Oktawiana. Rzym jak na tamte czasy przystało prowadził wielkie podboje, w republice tworzyła się przepaść między bogatymi a biednymi.

Jeśli coś brakuje napisz na PW
3 3 3