Oblicz na jaką wysokość należy podnieść kulę o masie 5kg aby jej energia potencjalna względem ziemi wzrosła o 40J .Jaką pracę należy przy tym wykonać ? jaką energię kinetyczną miałaby kula po tym spadku swobodnym z tej wysokości tuz przed uderzeniem w yiemi

2

Odpowiedzi

2009-12-20T10:13:29+01:00
Wzory:
W=f*s
Epot=mgh
F=mg


rozwiazanie:
Epot=mgh /podzielić przez mg
h=Epot/mg
h=40J/50N=0,8m

F=mg
F=5kg * 10m/s²=50 N

W=F*s s=h
W=50N*0.8m=40J

Z zasady zachowania energii Ekin=Epot
Ekin=40J
co do ostatniego można obliczać i wdawać się w rachunki ze a=10m/s² ale po co :D
3 4 3
2009-12-20T10:18:18+01:00
M= 5kg
g= 10 m/s²
ΔEpg = 40J
h=?

Epg=m*g*h
Epg/m=g*h
(Epg/m)/g=h
h=(Epg/m)/g

h=(40J/5kg)/10m/s²
h=(8 m²/s²) / 10 m/s²
h= 0,8 m

W=F*s
F=m*g
F=5kg * 10 m/s²=50N

W=50N*0,8m
W=40J
2 4 2