Odpowiedzi

2009-12-20T09:57:26+01:00
Jeśli masz załóżmy funkcję liniową y=3x -5 i punkt o współrzędnych (1;-2). Należy podstawić do tej funkcji ten punkt. Za x 1 a za y -2
-2 = 1*3 - 5
-2 =-2
Jeśli lewa równa się prawej, to znaczy, że punkt należy do funkcji.
Tak jest z każdą funkcją :)
4 4 4
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T09:59:36+01:00
Wytłumaczę do na przykładzie
masz takie zadanie
Sprawdź czy punkt A(2,3) nalezy do wykresu funkcji y=x+1

masz współrzędne punktu x=2 i y=3
te liczby wstawiasz sobie do wzoru funkcji czyli
3=2+1
3=3
Jeżeli lewa strona równa jest prawej to punkt ten należy do wykresu funkcji, jeżeli nie są równe to punkt nie należy.
W naszym zadaniu punkt ten nalezy do wykresu funkcji
1 5 1
2009-12-20T10:02:26+01:00
Masz np wykres funkcji f(x)=x³+x²+2
mamy podane np pkt (1,2) (1,4) (2,3)
należ pod x podstawic pierwszę współżędną
f(1)=1+1+2=4 pkt (1,2) nie należy do fukcji
f(1)=4 pkt (1,4) należy do wykr. funkcji
f(2)=8+4+2=14 pkt (2,3) nie należy do wykr funkcji
1 5 1