Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T10:03:27+01:00
Cechy rolnictwa krajów wysokorozwiniętych:

-duzy udział roślin przemysłowych,owoców i warzyw
w produkcji roslinnej
-powszechny dostęp
do środków produkcji wspomagany wysokimi kredytami

-koncentracja gospodarstw :wink:


Czynniki naturalne procesów gospodarczych: klimat (długość okresu wegetacyjnego); ukształtowanie terenu (warunki upraw, transport); gleby (urodzajność); zasoby wodne (warunki hydrologiczne).Czynniki społeczno-gospodarcze procesów gospodarczych: stosunki własnościowe; sposób użytkowania ziemi; stopień zaawansowania agrotechnologicznego (mechanizacja); uwarunkowania polityczne; nakłady kapitałowe; nakłady ludzkie.

Podział rolnictwa według nakładów: intensywne (duże nakłady kapitałowe, duże nakłady ludzkie lub oba czynniki naraz); ekstensywne (niskie nakłady kapitałowe i ludzkie, duże nakłady kapitałowe a małe ludzkie lub na odwrót).

Podział rolnictwa według dystrybucji wytworzonych towarów: naturalne (większość przeznaczana jest na własne potrzeby); towarowe (większość przeznaczana jest na sprzedaż
).
1 5 1