Jak bd źle to zgłaszam SPAM i błędną odp. !!!

1.Skreśl zdania fałszywe i napisz je poprawnie.
a.Rolnictwo w zaborze austriackim stało na wysokim poziomie
b.Przemysł na ziemiach polskich rozwijał się w takich ośrodkach, jak Warszawa, Łódź i okolice, Górny Śląsk
c.W drugiej połowie XIXw. tylko w zaborze austriackim Polacy mogli swobodnie rozwijać swoją oświatę i kulturę.
d.jedyny polski uniwersytet w drugiej połowie XIXw. znajdował si ę w Wa-wie
e.Przejawem postępu w rolnictwie zaboru pruskiego było stosowanie trójpolówki .
f.Władze rosyjskie zakazywały robotnikom tworzenia własnych organizacji, brutalnie tłumiły wszelkie próby strajków demonstracji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T10:27:28+01:00
Fałszywe: a, d, e
ich poprawne wersje:
Rolnictwo w zaborze pruskim stało na wysokim poziomie
Dwa polskie uniwesytety znajdowały się w Krakowie i we Lwowie
Przejawem postępu w rolnictwi zaboru pruskiego było stosowanie płodozmianu.
7 4 7