Odpowiedzi

  • ozon
  • Rozwiązujący
2009-12-20T10:29:22+01:00
Tak ponieważ możemy uratować ludzkie życie oraz nakazuje nam to ustawa:
Zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego:

„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
2 3 2
2009-12-20T10:29:23+01:00
Uważam że warto udzielić pierwszej pomocy gdyż w ten sposób możemy uratować komuś życie
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T10:30:10+01:00
Według mnie warto jest udzielać pierwszej pomocy ponieważ dzięki udzieleniu pierwszej pomocy możemy uratować czyjeś życie, dzieki czemu mamy poczucie satysfakcji, poczucie bycia potrzebnym, ale też udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym można liczyć na wdzięczność rodziny. Ważne jest to że udzielając pierwszej pomocy ratujesz czyjeś życie lub nawet zdrowie.
2 3 2