Na choince, na wysokości 120cm od podłogi, wisi porcelanowa figurka aniołka o masie 20g, a na wysokości 80cm cukierek czekoladowy o masie 30g. O energiach potencjalnych tych ozdób można powiedzieć, że:
A. są sobie równe
B. energia potencjalna figurki jest półtora razy większa niż energia potencjalna cukierka
C. energia potencjalna figurki jest półtora razy mniejsza niż energia potencjalna cukierka
D. energia potencjalna figurki jest trzykrotnie większa niż energia potencjalna cukierka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T10:57:42+01:00
Ep - energia potencjalna aniołka = mgh
m - masa = 20 g = 0,02 kg
h - wysokość = 120 cm = 1,2 m
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
Ep = 0,02 razy 1,2 razy 9,81 = 0,24 Nm
Ep - cukierka = mgh
m = 30 g = 0,03 kg
h = 80 cm = 0,8 m
Ep = 0,03 razy 0,8 razy 9,81 = 0,24 Nm
odp A - energie potencjalne są sobie równe