Odpowiedzi

2009-12-20T10:49:53+01:00
Pacta conventa - załącznik artykułów henrykowskich. Umowa o charakterze publiczno-prawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego króla wybranego w drodze wolnej elekcji. Ich początki sięgają roku 1573. W pacta conventa znajdowały się osobiste zobowiązania nowo wybranego króla.

Np. Król Henryk Walezy
* kształcenia młodzieży polskiej w Paryżu
* spłaty długów Zygmunta Augusta
* utrzymywania przymierza polsko-francuskiego
* sprowadzenia kilku tysięcy piechoty przeciw Iwanowi Groźnemu
* sprowadzenia uczonych z zagranicy do Akademii Krakowskiej
* łożenia co roku na potrzeby Polski 450 tysięcy złotych ze swoich własnych zasobów
* wysłania na Bałtyk floty francuskiej
* odbudowy floty polskiej
* stworzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów
* odrestaurowanie Akademii Krakowskiej