Rozwiąż zadania.


zad.1

Chłopiec, ćwicząc, podnosił ciężarki o masie 2 kg na wysokość 1,5 m w ciągu 5 sekund.
a) Jaką pracę przy tym wykonał?
b) Jaka była jego średnia moc?

zad.2

Pewien budynek ma wysokość 30 m.
a) Jaką pracę wykonasz, wchodząc na ostatnie piętro budynku?
b) Jaką moc rozwijasz, gdy wchodzisz w czasie 2 minut? (Uwzględnij swą prawdziwą masę) ( 50 kg )
c) Czy jeśli wbiegniesz w ciągu 1 minuty, to zmieni się wykonana praca i moc?

zad.3

Jaka jest siła ciągu silników elektrowozu jadącego ze stałą prędkością 108 km/h, pobierających moc 1 MW? Sprawność silników elektrowozu wynosi 90%.

zad.4

Ile wynosi użyteczna praca wykonana przez silnik o mocy 4 kW w czasie 10 minut, jeżeli stanowi ona 75% całkowitej pracy silnika?

zad.5

Zamień jednostki:

a) 458 kJ - ..... MJ
b)23 MJ = ..... kJ
c) 0,064 MJ = ..... J
d) 455 mJ = ..... kJ
e) 7 J = ..... kJ
f) 25,5 kJ - ..... J

pilnie potrzebuję te zadania na dziś! ;)

2

Odpowiedzi

2009-12-20T10:53:37+01:00
1. W=E=mgh=2kg*10m/s²*1,5m=30J
P=W/t = 30/6=5W

2.
m=50kg
a)W=mgh=50*10*30=15 000J
b) t=2min=120sek
P=W/t=15 000/120=125W
c) Praca się nie zmieni, moc wzrośnie dwukrotnie

P=W/t=15 000/60=250W
2009-12-20T10:54:51+01:00
1. W=F*s W=30J
P=W/t P=6W

2. a W=500*30=15000J
b P=1500/120=125W
c Praca się nie zmieni, moc tak.