Odpowiedzi

2009-09-13T22:31:46+02:00
Jeżeli podzielimy liczbę n przez 6 otrzymamy iloraz k i resztę n. wyznacz liczbę n

n/6=k reszty n tzn., że n=6k+n → k=o ∧n- dowolna liczba, ale mniejsza od 6

Wiemy, że reszta musi być mniejsza od dzielnika